opinia 8

Jako właściciel firmy TQMG Michał Gała uczestniczyłem w sesjach coachingowych prowadzonych przez Panią Alicję Hattwich. Sesje były prowadzone w sposób profesjonalny, z wnikliwym zbadaniem moich potrzeb. Podczas sesji zostały jasno zdefiniowane cele, a następnie przeprowadzony został proces analizy sposobu osiągnięcia poszczególnych celów.
Pani Alicja podczas każdej sesji aktywnie słuchała moich wypowiedzi reagując na nie w sposób pozwalający na wnikliwą analizę zagadnień, które były przedmiotem sesji. Pani Alicja charakteryzuje się wysokim poziomem profesjonalizmu, doskonale nawiązuje kontakt z klientem. Podczas wszystkich sesji czułem się swobodnie, co świadczy o bardzo dobrej atmosferze spotkań.
Mając powyższe na uwadze stwierdzam, że Pani Alicja Hattwich jest solidną i godną polecenia partnerką do współpracy.

Michał – właściciel firmy TQMG