PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dzięki sesjom indywidualnym, w których wykorzystane są elementy coachingu, możesz w dość szybki sposób sprecyzować swoje cele.
Czyli na przykład na pierwszej konsultacji okazuje się, że obszarami, nad którymi najbardziej chcesz pracować są relacje z bliskimi oraz praca zawodowa. Oba te obszary są dla Ciebie równie ważne. Na sesji właściwej zaczynamy od ustalenia konkretnego celu i okazuje się, że najbardziej chciałbyś pogodzić te dwa obszary i zadbać o równowagę w ilości czasu, który chcesz na nie przeznaczyć. Czyli elementem, nad którym będziemy na tej sesji pracować może być lepsze gospodarowanie czasem.
Albo na przykład zmiana przekonania, że muszę tyle pracować i nie mam na to wpływu, czyli będziesz się chciał dowiedzieć, jak zacząć mieć wpływ na to, ile pracujesz.
To w jaki sposób sesja może się rozwinąć zależy od indywidualnej sytuacji każdego z Was. 

Każdy temat niesie ze sobą liczne możliwości dla coacha. Może on wykorzystywać wiele narzędzi, które wydadzą się adekwatne w danej sytuacji. Często pracujemy z metaforą, która pomaga nam oderwać się od nawykowego myślenia i dzięki temu otwiera przed nami nieograniczone pokłady nowych pomysłów.
Innym razem możesz dostać możliwość spojrzenia na swoją sytuację z perspektywy kogoś innego – dzięki temu będziesz mógł poszerzyć swoje ogląd sytuacji i dojść dzięki temu do nowych wniosków, nowych rozwiązań. Coach ma wiele sposobów odkrycia przed Tobą nowych zasobów.

Coaching jest nastawiony na rozwiązania i pracę w tu i teraz z myślą o przyszłości. Relacja coach – klient jest partnerska, nie ma tutaj nierównowagi.